למדתי לאזן בין ההכנסות להוצאות

תודה רבה על ההרצאה והחומר. ההרצאה עזרה לי מאוד להבין מהם הצעדים שעלי לקחת כדי להכניס את כל נושא איזון ההוצאות וההכנסות לפוקוס ולמנוע מצב שבו הדברים אינם ברורים ומתמסמסים.

המון תודה ונתראה!
ד'