אני נמצאת בידיים טובות ומיומנות

ורד מלווה אותי ואת משפחתי זה מספר שבועות בתהליך איזון התקציב המשפחתי. לאורך כל הדרך ורדה מפגינה אנושיות מלאה באכפתיות גדולה, מקצועיות והבנת החומר הבנת הצרכים השונים של היחיד והמשפחה ושימת דגש על תהליך משותף ומבריא. הידע, ההבנה והאכפתיות הגדולה של ורד מאפשרת קיום של תהליך שאינו פשוט מחד אך, מחויב המציאות מאידך. המעורבות בתהליך מכניסה המון מוטיבציה ותורמת לשינויי דפוסיי חשיבה והרגלים, תוך מתן כלים להתנהלות המתאימה לצורכי המשפחה ולמשאביה. התחושה העיקרית עליה אני יכולה להעיד היא כי אני נמצאת בידיים טובות ומיומנות.

 אשרייך ורד, ואשרי האנשים שפגשת ועוד תפגשי בעתיד.

 כל טוב, 
ר', מושב בשרון